Dit is Leefbaar Leiden

Leefbaar Leiden is een lokale volkspartij, opgericht in 2000, in samenwerking met Pim Fortuyn. Fortuyn streed tegen de elite met zijn visie dat Nederland niet loopt op managers, bestuurders en politici, maar op de onderwijzers, artsen en agenten. Niet de politieke elite moest volgens hem centraal staan, maar het volk. Binnen de gemeenteraden wilde hij geen wereldvreemde beroepspolitici, maar de burger die met beide benen in de modder staat. Die weet tenslotte het beste wat er speelt in de stad.

Met deze visie strijdt Leefbaar Leiden nog steeds voor een stad waarin de leefbaarheid en het welzijn van haar burgers voorop staat. Een stad waarin een democratisch gekozen bestuur betrouwbaar en transparant is, en waar de belangen van de Leidse burger bovenaan staan. Een stad met een bestuur dat de burger niet als portemonnee ziet voor politieke hobby's, maar zorgvuldig en verantwoord met hun geld omgaat. Leefbaar Leiden wil dat de stad haar bijzondere historische karakter behoudt, maar ook dat zij deelneemt aan de modernste ontwikkelingen. Een stad waarin alle Leidse burgers zich thuis en betrokken voelen. Een stad waarin niet de bestuurlijke elite, maar de burger de baas is. Een Leefbaar Leiden.

Huidige raadsleden

Hieronder een lijst van onze huidige raadsleden

Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben, wilt u dan contact opnemen via de contactpagina?

Daan Sloos

Daan Sloos
  • Fractievoorzitter

Mijn motivatie om weer een termijn als gemeenteraadslid te fungeren is de zeer enthousiaste groep van jonge nieuwe bekwame kandidaten. Zij hebben echt het beste voor met onze mooie stad Leiden en Leefbaar Leiden. Want zo kan Leiden Leiden blijven.

Heeft u nog vragen stuur dan een mail

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >