Spreektekst Wesley Friedhoff over laadpalen voor elektrisch vervoer 04-09-2014

Wesley Friedhoff

Vz, Leefbaar Leiden ziet momenteel weinig in elektrisch vervoer, maar als er vraag naar is bij particulieren, zien wij geen enkele reden om in de weg te staan. Dat betekent dat de gemeente zich er niet mee bemoeit en er zeker geen belastinggeld aan verspeelt door de laadpalen zelf te betalen of Stadpartners subsidie hiervoor te geven.

Onze voorkeur lijkt dus te liggen bij het marktmodel, maar ook hier zijn opties voor de gemeente om de prijs kunstmatig te beïnvloeden. Dit betekent dat er geen sprake is van eerlijke concurrentie, en dus geen gezonde markt. Het heeft absoluut geen zin om een product of dienst te leveren aan de burger waarvan de prijs verlaagd is met het geld van diezelfde burger. Leefbaar Leiden stemt tegen tenzij er een brede voorkeur is voor het marktmodel, met een toezegging dat er geen belastinggeld aan uitgegeven wordt.

Dit heeft voor ons niets te maken met het belang van elektrisch vervoer, maar met de socialistische gedachte dat de overheid een kunstmatige markt creërt met het geld van de burger. Op deze manier zijn linkse hobbies als biologisch voedsel en windmolens in stand gehouden, ten koste van de hardwerkende burger, dit willen wij niet ook met het vervoer laten gebeuren.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >