Schriftelijke vragen inzake IS in Leiden

Tomas Kok

Schriftelijke vragen op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden door het raadslid Tomas Kok (Leefbaar Leiden) inzake IS in Leiden.

Geacht college,

In een artikel genaamd “Geef IS in Leiden geen kans” in het Leidsch Dagblad van 29 juli 2014 werd bericht over stickers van IS die in Leiden verspreid zouden zijn. Gezien de opkomst van IS in het Midden-Oosten, die gepaard gaat met de meest barbaarse gruweldaden denkbaar, en de rellen en demonstraties van aanhanger in Europa, heeft de fractie van Leefbaar Leiden de volgende vragen.

1. Bent u voornemens om het tuig dat de barbaren van IS steunt op te sporen en aan te pakken, onder andere om het aanzetten tot, en het verkondigen van, haat en geweld?

Leefbaar Leiden berichtte afgelopen jaar meermaals over extremistische organisaties die in Leiden voeten aan de grond gekregen hebben, zoals Millatu Ibrahim en Salafimedia. Ook is de informatie over Leidse inwoners die bekend staan als ronselaars inmiddels bij het college bekend. Tot op heden heeft het college er echter geen enkele blijk van gegeven om deze situatie een halt toe te willen roepen.

2. Bent u, in het kader van de toenemende steun voor IS in Leiden, bereid om stappen te nemen tegen elke uiting van extremisme vanuit de islam? Zo ja, welke?

In de beantwoording aan het AD gaf de gemeente Leiden deze week toe dat er recent informatie beschikbaar is gekomen over een Leidse uitreiziger. Daarna werd toegegeven dat er geen enkele maatregel genomen is om deze jihadist, en het risico dat er meer vertekken, te stoppen.

3. Bent u bereid om in het vervolg wel in actie te komen tegen (potentiële) jihadisten in Leiden, al dan niet in samenwerking met het OM en de landelijke overheid? Onder andere door het direct oppakken van teruggekeerde jihadisten, het stopzetten van elke gemeentelijke uitkering en het afpakken van het paspoort om ze vervolgens het land uit te zetten of te houden? Zo nee, waarom niet?

Namens de gemeente Leiden wordt gesteld dat er geen informatie is over teruggekeerde jihadisten in Leiden. Dit klinkt niet zeker.

4. Kunt u garanderen dat er maar één Leidenaar is vertrokken om de jihad te voeren, en dat er geen enkele teruggekeerde jihadist in Leiden woont of Leiden regelmatig bezoekt? Zo nee, bent u bereid om deze informatie zo spoedig mogelijk te verkrijgen?

Namens de fractie van Leefbaar Leiden,
Tomas Kok

 

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >