Leefbaar Leiden zegt vertrouwen in Burgemeester Lenferink op.

De Redactie

Burgemeester Lenferink van Leiden heeft ernstige problemen met het stellen van prioriteiten. In plaats van zich als burgervader zo sterk mogelijk maken voor de veiligheid van de Leidse burgers, in het bijzonder jonge en gehandicapte kinderen, lost hij de problemen op van Haagse Regenten op ten koste van de Leidse ingezetenen. Als een onvervalste regent, duwt hij problemen door de keel van ouders met al of niet gehandicapte kinderen en buurtbewoners, door Benno L. te huisvesten te midden van een aantal instituten en instituties voor kinderen.

Leiden staat door deze handeling nu in heel Nederland bekend als de stad waar gezinnen, met al of niet gehandicapte kinderen, door toedoen van de Burgemeester, zo maar zonder informatie vooraf, geconfronteerd kunnen worden met de meest beruchte pedofielen zoals Benno L.(*) in hun directe woon-, leef-, speel-, onderwijs- en zorgomgeving. Het goede vestigingsklimaat in Leiden, voor gezinnen met jonge kinderen, is daarmee voor een groot deel om zeep geholpen. Het episch centrum in Leiden Zuid-West, van kinderrijke verblijfplaatsen, zoals scholen, zwembaden, zorginstellingen voor gehandicapte kinderen, speeltuinen, speelplaatsen en parken (sommige op 25m afstand!), ligt ongeveer op de nieuwe woning van Benno L.!!! Alles binnen enkele minuten of zelfs seconden te voet bereikbaar. Per definitie dus gelegen op routes waar Benno L. direct langs komt, als hij zijn woning verlaat. Geen enkele burger of instantie was geïnformeerd. Ouders die zich samen met de professionals van de onderwijsinstituten inspannen hun kinderen zoveel mogelijk klaar te stomen voor maatschappelijke zelfstandigheid, in een veilige omgeving, zien hun inspanningen in rook op gaan. Onderwijsinstituten voor gehandicapte kinderen, die een warm onthaal hebben ondervonden bij omwonenden tijdens de vestiging in Leiden Zuid-West, zien de kwaliteit van hun omgeving totaal veranderen. Het verweer van deze burgemeester, die wijst op veiligheidsmaatregelen zoals extra toezicht, GPS-enkelband etc., is volstrekt lichtzinnig. Op het moment dat onregelmatigheden worden geconstateerd is het onheil namelijk al geschied. De vraag rijst zelfs of ten aanzien van Benno L. niet onzorgvuldig gehandeld is, bij het in beschouwing nemen van de plaats van zijn nieuwe woning. De verboden zone begint bij zijn voordeur.

Leefbaar Leiden heeft daarom per direct het vertrouwen in Burgemeester Lenferink opgezegd. Deze burgemeester heeft niet alleen zijn gemeente ernstig geschaad, maar vooral ook de belangen van Leidse gezinnen met jonge kinderen.

Daan Sloos
Leiden
18-02-2014

(*) In het Leidsch Dagblad van 17/2/’14 staat dat er meerdere veroordeelde pedofielen in leiden wonen.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >