Persbericht - Moskee Ter Haarkade

De Redactie

Begin 2014 dienden de omwonenden van de ter Haarkade een bezwaarschrift in tegen de omgevingsvergunning voor een islamitisch centrum. Leefbaar Leiden steunt de bewoners in hun verzet tegen het centrum.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van diverse media, zijn de meeste omwonenden wel degelijk tegen de komst van een grootschalig islamitisch centrum in hun wijk. Veel van hen willen verhuizen als het centrum er toch komt, maar kunnen hun huis niet meer verkopen. Leefbaar Leiden stelt hier schriftelijke vragen over aan het college van burgemeester en wethouders.

Tomas Kok (Leefbaar Leiden): "De sociale samenhang in de wijk is verdwenen door slepende procedures en smerige leugens van de gemeente. Veel bewoners willen verhuizen als dit centrum er toch komt, maar zij raken hun huis niet meer kwijt. Ik roep het college op om de verantwoordelijkheid voor hun keuzes te nemen en om, mocht dit verschrikkelijke centrum er toch komen, de huizen van de bewoners te kopen. Het is een vervelende en drastische maatregel, maar helaas is het niet anders. Laten we hopen dat we de bouw kunnen stoppen, desnoods in een rechtszaak. Ik zal er alles aan doen wat ik kan."

Bekijk het dossier

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >