Geen woorden maar daden

Tomas Kok

In het politieke debat vallen prachtige woorden als ‘duurzaam, solidair, cultureel’ en natuurlijk ‘sociaal’. We willen altijd maar ‘investeren in de toekomst’, en dat dan ook nog eens ‘met z’n allen’. Wie kritisch over de huidige gang van zaken is, moet dat maar voor zich houden. Dat zijn namelijk ‘onderbuik gevoelens’ en dan ben je uiteraard een ‘racist’. Je mening is na het verkrijgen van deze stempel ook niet meer gewenst. Maar wat betekenen deze mooie woorden nu eigenlijk in de praktijk? Niks. Echt helemaal niks. Soms zijn politici net goudvissen, er komt alleen maar lucht uit.

Deze vermoeiende woordenbrij is het gevolg van gebrek aan visie. Een heldere visie houdt in dat je kan beschrijven hoe je wil dat Leiden eruit komt te zien, en de wegen kunt aangeven waarlangs je dat wil bereiken. Aan alleen losse standpunten heeft de burger niks, ze sneuvelen vaak al tijdens de onderhandelingen. Als er geen visie achter beleid zit, krijg je onsamenhangende maatregelen die nergens toe leiden. Extra geld voor bijvoorbeeld onderwijs is leuk, maar als er niet nagedacht is over hoe dat geld besteed moet worden en hoe dat het onderwijs positief kan veranderen, haalt het weinig uit. Bij elke maatregel dient nagedacht te worden over hoe het in het totale plaatje past.

Daar gaat het dan ook mis. Raadsleden lezen hun stukken, vormen een mening en gaan hierover in debat. Als een stel ambtenaren wisselen ze hun meningen uit, omkleed met mooie woorden. Voor de burger is het vaak niet te volgen. Ook mij is het een raadsel op welke manier politici de boel hier willen organiseren, want daar gaat het nooit over. Avondvullende programma’s over ambtelijke details, de context van zinnen en mooie woorden lopen op niets uit. Op deze manier gaat de gemeente niet beter functioneren. Maar goed, kennelijk kunnen we het wel ‘duurzaam’ noemen, en dat levert stemmen op.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >