Leefbaar Leiden steunt bewoners in juridische strijd tegen Al Hijra moskee

De Redactie

Eind 2013 verleende de gemeente Leiden een omgevingsvergunning voor de bouw van een islamitisch centrum aan de Ter Haarkade voor de al Hijra moskee. Vandaag is, bij het college van burgemeester en wethouders, officieel bezwaar aangetekend door bewoners in de omgeving. Leefbaar Leiden steunt de bewoners bij het nemen van juridische stappen.

Daarnaast wijst Leefbaar Leiden de gemeente erop dat de omwonenden voortdurend door de gemeente zijn voorgelogen en dat er van begin af aan al protest was. Eerder werd een petitie tegen de moskee getekend en stelde Geert Wilders Kamervragen over de bouwplannen. Naar aanleiding van aanwijzingen van extremisme in de al Hijra moskee, stelde Leefbaar Leiden onlangs nog schriftelijke vragen.

Tomas Kok (Leefbaar Leiden): “De plannen voor dit akelige centrum zijn buiten alle proporties, met vele lesruimtes, gebedsruimtes, een bibliotheek, winkel, woning, mortuarium enzovoorts. Er zijn zelfs geruchten dat er een islamitische school tegenover komt. Het college gaat op de knieën voor de islam en laat de omwonenden stikken. Wat een lafaards.” Kok laat weten dat het laatste woord nog niet gezegd is: “Het is verschrikkelijk om te zien dat dit centrum pal voor een prachtige molen komt te staan, wat nota bene een rijksmonument is. Leefbaar Leiden is nog lang niet klaar, wij gaan door tot aan de rechter.”

Bekijk bijbehorend dossier.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >