Leidse automobilist straks ook de dupe?

Als de gemeenteraadsverkiezingen in maart straks een overwinning voor links opleveren, moeten de Leidse automobilisten niet gek opkijken als zij voor extra kosten komen te staan. In andere gemeentes, zoals bijvoorbeeld Den Haag en Utrecht, zijn onder andere bij de Pvda en Groenlinks stemmen opgegaan om oude diesels extra te belasten of te weren uit de binnenstad. Het betekent concreet dat degenen die oude auto’s bezitten, op deze manier gedwongen worden nieuwe auto’s aan te schaffen. Dat het juist mensen met een laag inkomen zijn die dit soort auto`s hebben, schijnt de linkse partijen niet te deren. Daarnaast is ook het parkeertarief in Leiden het afgelopen jaar € 0,20 per uur duurder geworden en dit terwijl het aantal parkeerplaatsen in het centrum de afgelopen jaren is teruggelopen. Leefbaar Leiden vindt dat autorijden voor iedereen leuk moet blijven. Autobezitters zijn geen melkkoe om de gemeentekas te spekken.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >