Leefbaar Leiden stelt vragen over de komst van Roemenen en Bulgaren naar Leiden

De Redactie

Geacht college,

Per 1 januari is vrij verkeer van personen en goederen vanuit Roemenië en Bulgarije mogelijk. Leefbaar Leiden verwacht problemen als stijgende criminaliteit, oplopende werkloosheid, overlast, uitbuiting en de verloedering van wijken. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat maar liefst 80% van de Nederlanders de mening van Leefbaar Leiden, dat deze groepen hier niets te zoeken hebben, deelt.

  1. Bent u voornemens om maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen van het openstellen van deze grenzen tegen te gaan? Zo ja, welke?

De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken laten weten dat zij arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije niet zonder meer willen toelaten. De gemeente Den Haag sluit zich hierbij aan.

  1. Bent u bereid om de krachten met Rotterdam, Den Haag en eventueel andere gemeentes te bundelen en u hier ook bij aan te sluiten? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Leefbaar Leiden,

Daan Sloos.
Raadslid.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >