Hoe trots is Leiden op zijn Molens?

De Redactie

Tekst & Foto's door Bram Pater

Regelmatig blijkt dat de gemeente Leiden steeds vergeet dat molens kunnen "spreken". Zij kunnen "vertellen" dat ze voor kortere of langere tijd stilstaan en dus de wieken niet draaien. Ook kunnen ze "vertellen" of er vreugde is of verdriet. De Leidse molens zouden vaak in "Verdriet" stand moeten staan omdat ze vaak vergeten worden.

Molenbiotopen zijn niet meer heilig. Vaak worden die grenzen overschreden omdat die voor de gemeente minder goed uitkomen. Ze worden vergeten.

Bij feesten als Koninginnedag (Koningsdag), Verjaardagen van koninklijk huis, maar ook 2 en 3 oktober is het feest in het land en in oktober zeker in Leiden. De wieken van de molens in Leiden zouden dan in "Vreugde" stand moeten staan. De bovenste wiek net even voor "12 uur" (Let op molens draaien altijd tegen de klok in.) dus op ongeveer "1 uur". Ze worden vergeten.

Echter bij treurnis, overlijden van de molenaar, zijn familie, lid van koninklijk huis, dodenherdenking op 4 mei, in september dodenherdenking Indië monument, enz. staan de wieken in "Treurstand". De bovenste wiek net voorbij de "12 uur", dus ongeveer op "11 uur". Ze worden vergeten.

De andere standen zijn "Stilstand voor korte duur", de wieken staan dan in een plus stand. De bovenste wiek op "12 uur". En "Stilstand voor langere duur". De wieken staan dan in een diagonale kruis stand.

Door deze kennis heeft Leefbaar Leiden de volgende vragen.

  1. Is het College bekend met deze richtlijnen?
    (Zijn verkrijgbaar als foldertje bij molen De Valk en molen De Put.)
  2. Geeft het College opdracht aan de ambtenaren belast met de molens deze richtlijnen te volgen?
  3. Zo nee, wat is de reden dat deze richtlijnen niet gevolgd worden?
  4. Is het College voornemens deze richtlijnen op te nemen als een wezenlijke taak van de genoemde ambtenaren?
  5. Kan Leefbaar Leiden er op vertrouwen dat in ieder geval molen De Valk als molen de Put bij volgende gelegenheden mee doen met deze oer Hollandse traditie?

Molen De Put tijdens herdenking

Foto: Molen De Put tijdens herdenking Indiëgangers op 3 september j.l.

Molen De Valk tijdens 3 oktober

Foto: Molen de Valk tijdens viering 3 oktober j.l.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >