Vervanging duo raadslid Anand Soekhoe

De Redactie

Leefbaar Leiden deelt u mede dat zij per 10 september de taken van duo raadslid Anand Soekhoe overdragen heeft aan Tomas Kok. Op 10 september heeft de beëdiging van Tomas Kok plaats gevonden door burgemeester Henri Lenferink. Tomas zal zitting nemen in de commissie onderwijs en samenleving.

Anand Soekhoe: "Ik vind het jammer om door drukte een stap terug te moeten doen, maar ik zal bij de partij betrokken blijven."

Tomas Kok

Tomas Kok studeert rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft ervaring opgedaan als beleidsmedewerker voor de Partij voor de Vrijheid (PVV) in de provincie Utrecht. Tomas Kok: "Ik vind het een eer om namens Leefbaar Leiden zo vlak voor de verkiezingen in de commissie onderwijs en samenleving plaats te nemen."

Fractievoorzitter Daan Sloos is blij met de komst van Tomas in zijn fractie en kijkt verheugd uit naar de samenwerking.

Namens de fractie Leefbaar Leiden

Daan Sloos, fractievoorzitter
Persinformatie: 0622663539


Tomas Kok

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >