Reactie op fragment "Zolang ze niemand iets kwaad doen zeg ik: leef en laat leven"

De Redactie

Geachte heer Ramnewash,

Met een zekere mate van verbazing c.q. ergernis beluisterde ik uw interview inzake een vermeende enclave van orthodoxe moslims in de Schilderswijk (hierna de shariadriehoek).

U pretendeert te praten namens de Hindoes van Nederland. In elk geval wekt u die suggestie bij velen – ook bij niet Hindoes – door te verkondigen dat in die buurt de grootste hindoetempel en grootste hindoeschool staat, wekt u bij velen de indruk dat men daar in harmonie met elkaar zou omgaan. Niets is minder waar(!) Vele oudere hindoes durven niet alleen naar de Shri Rammandir te gaan en moeten meestal door hun familie daar afgezet worden, omdat ze bang zijn om belaagd te worden door islamieten in de shariadriehoek! Het zal u niet verbazen dat er zondags, als er Mandir diensten plaatsvinden, een verhoogde politieactiviteit waar te nemen is in de directe omgeving van de Shri Rammandir. Ook bij de door u vermelde grootste hindoeschool (de Shri Vishnu School) is bekend dat zij vaker last ondervinden van baldadigheid door hoogstwaarschijnlijk islamieten van de shariadriehoek. Voor de volledigheid verwijs ik u naar een artikel van het Algemeen Dagblad van dinsdag 13 april 2004 met als kop: “Marokkaanse jeugd belaagt Haagse tempel”. Het hierboven staande in ogenschouw nemend bagatelliseert c.q. ontkent u mijns inziens het probleem welke al jaren speelt tussen de Hindoes en mohammedanen waarop de gemeente bestuur van Den Haag mede door hun politiekcorrectheid geen vat kan of misschien wel durft te krijgen/nemen!

U maakt ook melding van, dat u weleens met uw vrouw zelfs in shari (hindoestaansklederdracht) naar deze tempel gaat(!) U zal zeer waarschijnlijk op de parkeerplaats op het terrein van de Shri Rammandir parkeren. Veel van de directe omgeving zal u ontgaan. Mijn vraag is dan ook, heeft u of uw vrouw ooit gedurfd alleen door de shariadriehoek te lopen, al dan niet in hindoestaanse klederdracht?

Voorts stelt u dat u met uw kinderen vaker in die wijk komt om te spelen. U zult uw kroost dan nimmer (en terecht) uit het oog verliezen. U weet ook dat er een paar straten zijn die mede door verhoogde politieactiviteit toegankelijker zijn? Ik dacht 2 á 3 straten. Toevallig de straten waar u komt?

Heeft u zich afgevraagd waarom de shariadriehoek steeds meer islamiseert? Met andere woorden, waarom willen andersgelovigen daar niet komen c.q. wonen? Vraagt u zich weleens af waarom steeds meer hindoes op de PVV stemmen of dit in sterke mate overwegen te gaan doen? Heeft u wel eens van de Hindoegenocide van Oost-Pakistan gehoord? Indien wel, dan zult u op de hoogte zijn wat de verhouding Hindoes vs. mohammedanen is!

U sluit het interview af met de barmhartige woorden “leef en laat leven”. U zult op de hoogte zijn dat dit niet van toepassing is voor de islam. (koran, hadith en sira) De islam propageert ten opzichte van anders gelovigen alles behalve leef en laat leven. (o.a. Soera 2,7, Soera 2,90, Soera 2,114, Soera 3,178, Soera 4,151.)

Hopende u hiermee naar genoegen geïnformeerd te hebben en in afwachting van eventuele reactie uwerzijds, verblijf ik met vriendelijke groeten,

Eerbiedig,

Anand Soekhoe
Duo raadslid Leefbaar Leiden

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >