Schriftelijke vragen betreffende wateroverlast in De Kooi

De Redactie

Vragen aan het college van Leiden betreffende wateroverlast in De Kooi door het raadslid Daan Sloos van Leefbaar Leiden.

Geacht college,

Aan de Sumatrastraat 120 is de voormalige Davinci College geheel gerenoveerd en uitgebreid t.b.v. het Mare College welke verhuist van Surinamestraat naar Sumatrastraat 120.

Naar het er uitziet zal een dezer dagen de oplevering zijn. Echter bewoners hebben Leefbaar Leiden er op gewezen dat er grotere problemen zullen ontstaan ten tijden van hevige regenbuien.

De ervaring heeft geleerd na het plaatsen van een dubbelpompgemaal deze de boel gedurende een twintigtal minuten goed weet droog te houden. Daarna zullen er weer grote diepe plassen ontstaan in de straat als in de tuinen. Meer regenwater zal dan funest zijn.

Echter een groot deel van het terrein om de Mare College is geheel bestraat met stenen en tegels. Alles hellend naar de straat of naar de tuinen. Er zijn geen kolken aangelegd. Er hebben verschillende gesprekken plaats gevonden met de bewoners van Sumatrastraat 112 - 118 de, school, de aannemers, en de gemeente. Nu bij het beëindigen worden met vingers naar elkaar gewezen, wie wat gaat regelen met betrekking tot te verwachtte wateroverlast. Tijdens deze gesprekken blijkt dat men tegenstrijdige verklaringen afgeeft aan de woordvoerder namens de bewoners over het beheer van de grond op dat terrein en dus verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de afvoer van het regenwater. Geconstateerd is dat er op een gegeven moment wel rioolleidingen zijn aangelegd, maar geen aansluiting op het rioolstelsel en er zijn geen kolken geplaatst hoewel die rioolleidingen wel zijuitleggers had. Stratenmakers hebben de boel dicht gegooid omdat er een dispuut was tussen school/bouwbedrijf/gemeente over wie voor deze kosten zouden opdraaien.

De afscheiding van het terrein naar de naastgelegen particuliere tuinen bevat een helling van ca. 45º. De bestrating wordt tegen gehouden door een kleine betonrand welke na korte tijd zal wegzakken, aldus één der stratenmakers.

Bewoners zijn bang dat als ook de fietsenrekken geplaatst zijn er niets meer zal veranderen.

Op grond van artikel 45 van het reglement van orde wil Leefbaar Leiden de volgende vragen stellen verduidelijking.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de waterhuishouding op het terrein van Sumatrastraat 120, het Mare College?
 2. Is er bij de verbouwingsaanvraag rekening gehouden met de hemelwater afvoer?
 3. Indien JA, is er door de gemeente controle op uitgeoefend op de juiste uitvoering daarvan?
 4. Indien Nee, kan de gemeente daar alsnog opdracht toe geven dit te realiseren?
 5. Is het mogelijk hemelwater van het gehele terrein af te voeren richting het openwater aan de noordzijde van het gebouw?
 6. Zo nee, heeft de gemeente dan een andere oplossing zodat de bewoners van de Sumatrastraat 112-118 droge voeten blijven houden?
 7. Kan de gemeente de aannemer someren een correcte afscheiding te realiseren teneinde het hoogte verschil met de tuinen te vereffenen middels een zgn. "retainer wall" ?
 8. In kader van bewonersparticipatie: waarom is de gemeente traag met reageren naar de bewoners toe na vele correspondentie en informele gesprekken?
 9. Hoe gaat de gemeente het vertrouwen van de bewoners terugwinnen, na vele mondelinge toezeggingen die niet zijn nagekomen gedurende dit hele renovatieproces?
 10. De bewoners zijn bang dat ze moeten procederen om hun gelijk te halen. Is de gemeente van plan dit richting de bewoners uit te lokken?
 11. Kan het zijn dat men in dit laatste stadium der weg kwijt is, het geld op en de bewoners de dupe worden?

Gezien het naderen van het eindstadium hoopt Leefbaar Leiden spoedig antwoord op deze vragen te krijgen zodat de gemeente Leiden en Leefbaar Leiden de betreffende bewoners gerust kan stellen en hen niet langer in spanning en onzekerheid achter te laten. Zo gaat Leiden toch niet met zijn burger om.

Bram Pater Duo Raadslid Leefbaar Leiden.

Daan Sloos Raadslid.

Leefbaar Leiden

22 mei 2013

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >