Reactie op de memo van wethouder P. van Woensel

De Redactie

Geachte leden van de Raad,

Tuinvereniging Ons Buiten heeft kennis genomen van de memo die wethouder P. van Woensel op 18 april 2013 aan de Commissie L&B heeft gestuurd met het onderwerp 'Technische vragen Tuin van Noord'. De inhoud van de memo geeft op cruciale onderdelen een verkeerde voorstelling van zaken. Wij zijn daardoor genoodzaakt ons tot uw raad te richten om het door de memo gecreëerde beeld bij te stellen.

Wanneer u na het lezen van deze reactie net als wij en een gelukkig groeiende groep raadsleden overtuigd van de voordelen van de veel goedkopere alternatieve voetgangersdoorsteek van Ons Buiten vragen wij u het fietspad de komende raadsvergadering te schrappen van de ruimtelijke investeringsagenda.

Lees de hele brief hier!

Zie ook: Video over fietspad volkstuinen Ons Buiten laait discussie weer op

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >