Schriftelijke vragen Papegaaisbolwerk (UPDATE)

De Redactie

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden door het raadslid Daan Sloos (Leefbaar Leiden) betreffende voornemen van aanleg van een noodbrug vanaf het Papegaais eiland over de Maresingel tot over de vrijeschool Mareland door uw college.

Aleerder was mijn Fractie op de hoogte van uw voornemen een noodbrug te doen plaatsen van af het verslavingscentrum Papegaaisbolwerk naar de vrije school Mareland in verband met bodemsanering van het NUON terrein.

Mijn fractie is hierdoor geschokt en vind dit plan onverantwoordelijk voor de samenleving

De fractie van Leefbaar Leiden stelt op grond van artikel 45 reglement van orde de volgende vragen

  1. Is het juist dat u voornemen heeft tot aanleg van deze noodbrug?
  2. Zoja waarom juist op deze plek.
  3. In wat voor een tijdsbestek zal de brug over de Maresingel blijven liggen?
  4. Waarom is juist voor deze plek gekozen?
  5. Bent u het met mijn fractie eens dat het niet wenselijk is om ernstig verslaafde patiënten met jonge kinderen in aanraking te doen komen (visueel)?
  6. Wat zijn uw veiligheidsmaatregelen als u toch overgaat tot aanleg van de noodbrug ten aanzien van de wijk en de school?
  7. Is er overleg geweest met de school leiding en vertegenwoordigers uit de buurt zo ja wat bent u overeen gekomen?
  8. Waren de beide vertegenwoordigers tevreden over uw eventuele toezeggingen?
  9. Hebt u er over nagedacht om het papagaaisbolwerk tijdelijk te sluiten gedurende de grond sanering?
  10. Bent u voornemens dit met de gemeenteraad te bespreken?

Naar aanleiding van uw antwoorden houdt de fractie van Leefbaar Leiden de mogelijkheid open om vervolg vragen te stellen.

Namens de fractie van Leefbaar Leiden

Daan Sloos

Zie ook onderstaande bijlagen:

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >