Schriftelijke vragen Le Circle Cigogne (UPDATE)

De Redactie

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden door de fractie van Leefbaar Leiden, betreffende netwerkfeestjes van Le Cercle Cigogne.

Recentelijk is er commotie ontstaan vanwege een feestje van de commissaris van de koningin, Jan Franssen en zijn clubje. Zij hebben € 33.000,- besteed aan dit "feestje" op kosten van de belastingbetaler. De fractie van Leefbaar Leiden heeft vernomen dat deze netwerkfeestjes van Le Cercle Cigogne ook in diverse stadhuizen plaats vinden/vonden.

De fractie van Leefbaar Leiden komt daarom met de volgende vragen aan uw college;

Antwoord van Burgemeester en wethouders (ingezonden 16 april 2013)

 1. Bent u bekend met de netwerkfeestjes van Le Cercle Cigogne?
  Pas sinds er onlangs in andere gemeenten commotie is ontstaan zijn wij via de media bekend geworden met het verschijnsel Le Cercle Cigogne.
   
 2. Bent u zelf lid van deze feestclub en zo ja, wat is uw rol bij deze club?
  Neen.
   
 3. Heeft/hebben er, sinds de oprichting van de hierboven genoemde netwerkborrelclubs, feestjes plaatsgevonden in het Leidse stadhuis of andere Leidse gemeentelijke instellingen?
  Neen, behalve dan de reguliere gemeentelijke netwerkbijeenkomsten.
   
 4. Indien vraag 3 met ja wordt beantwoord, wat waren de kosten en door wie zijn deze kosten betaald?
  N.v.t.
   
 5. Indien vraag 3 met ja wordt beantwoord, wat waren de besproken onderwerpen en wie waren er allemaal aanwezig?
  N.v.t.
   
 6. Mochten deze kosten van deze netwerkfeestjes van Le Cercle Cigogne gedeeltelijk of geheel betaald zijn met belastinggeld, bent u dan bereid om als gastheer alle gemaakte kosten (uit eigen zak) terug te storten? Zo neen, waarom niet.
  N.v.t.

N.a.v. van uw antwoorden sluiten wij eventuele vervolg schriftelijke vragen niet uit.

Daan Sloos

Fractievoorzitter Leefbaar Leiden

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >