Wij zijn tegen het opleggen van voorkeursrecht op het pand Breestraat 68

De Redactie

Waarom is Leefbaar Leiden tegen.
Allereerst wat betekent voorkeursrecht op panden in gemeente Leiden.

Wanneer de gemeente de "Wet voorkeursrecht gemeenten" vestigt in uw gebied, betekent dit echter niet dat u meteen uw bezit kwijt bent. Dat is afhankelijk van de situatie en of de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is op uw gehele bezit of slechts een gedeelte.

Een enkele keer wordt het zelfs weer ongedaan gemaakt. Maar vaak betekent het een streep door uw toekomstige uitbreidingsplannen.

De gemeente past deze wet meestal toe als zij uitbreidingsplannen heeft in de nabije toekomst. Als u uw grond ooit wil verkopen, dan heeft de gemeente een voorkeurspositie. U moet uw grond dan eerst aan de gemeente aanbieden Zo wil de overheid voorkomen dat grondprijs omhoog schiet en de gemeente teveel moet betalen. Dat betekend niet dat de gemeente uw grond heel goedkoop kan opkopen. Bron: NVM

Daarom is Leefbaar Leiden tegen voorkeursrecht op het pand Breestraat 68!
Leefbaar Leiden is tegen om dat het een monumentaal pand is, dat zou moet wijken voor een toekomstige steeg, die in de ogen van Leefbaar Leiden geen enkel nut of waarde heeft. De sloop van het pand Breestraat 68 en het ontwikkelen van een steeg op dat punt, zal de Breestraat een geheel andere aanblik geven. En dat wil Leefbaar Leiden niet. Leiden is een monumentale stad en u kent de slogan van Leefbaar Leiden:

Leiden Moet Leiden blijven.

Breestraat 68

Links

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >