Geen nieuwe uitbreidingen meer voor Woutertje Pieterse in De Leidse Hout

De Redactie

Leefbaar Leiden Raadslid Frans Lardee bepleite in zijn commissie Onderwijs en Samenleving Dat Leefbaar Leiden geen nieuwe uitbreiding van de school Woutertje Pieterse meer wenst.Omdat de Leidse Gemeenteraad bij de laatste uitbreiding al had besloten dat er geen nieuwe uitbreiding meer zal worden toegestaan. Echter nu is het argument van het college van Burgemeester en wethouders van Leiden, dat er in het schoolgebouw een ruimte is die oorspronkelijk bestemd is voor een sportvereniging. Een tot nu toe ongebruikte ruimte.Maar eerder bedoeld voor sport.

Leefbaar Leiden heeft dus moeite om ruimte die voor sport bedoeld is, nu te bestemmen voor de school. Omdat Leiden in de toekomst welhaast zeker ruimte moet zoeken voor sport. Verdere bebouwing van Het Leidse Hout wijst Leefbaar Leiden ook in de toekomst ten sterkste af.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >