Oproep

De Redactie

In aanloop tot de verkiezingen in maart 2014. Zoekt de fractie van Leefbaar Leiden vrijwilligers voor goede juridische en financieel-economische onderbouwing van haar beleidsvoorstellen in de nieuwe periode ter ondersteuning voor de Leidse Gemeenteraadsfractie van Leefbaar Leiden.

De fractie roept daarom juristen (m/vr) en financieel/economen (m/vr) met een voltooide universitaire opleiding die belangstelling hebben voor het gemeentelijk beleid van Leiden en die affiniteit hebben met het gedachtengoed van Leefbaar Leiden (zie ook onze website www.leefbaarleiden.nl ), zich bij de fractie aan te melden als vrijwillig medewerker.

Heb je belangstelling, dan kun je je richten tot fractievoorzitter Daan Sloos via daan@leefbaarleiden.nl met vermelding van leeftijd, adres en studieachtergrond en eventuele vragen over de gewenste activiteiten.

De voorzitter van Leefbaar Leiden,

Daan Sloos.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >