Woningtekort: politiek of universiteit aan zet?

De Redactie

Te koopVolgens de ChristenUnie komt veel huurleed van studenten voort uit een tekort op de huizenmarkt. Klopt, beaamt Daan Sloos (Leefbaar Leiden). Maar voor hen wordt veel gebouwd. Echte Leidenaren moeten de stad uit voor betaalbare woningen.

De maat is vol voor de klein-christelijke partij. Al veel te lang hebben grote aantallen huurders, met name studenten, in Leiden problemen met particuliere verhuurders. Mart Keuning, fractievoorzitter van de ChristenUnie Leiden, vat de kwestie als volgt samen: "Er worden veel te hoge huren gevraagd voor slecht onderhouden woningen, en kamerverhuurbureaus verdienen exorbitant veel aan mensen die een huis zoeken in Leiden." Zijn partij schreef een zwartboek.

Woningtekort

Toch kiezen studenten nog te vaak voor te dure kamers. "Dit komt deels door een tekort aan huurwoningen. Studenten hebben vanwege de woningnood weinig te kiezen en moeten dus vaak genoegen nemen met hun te dure, slecht onderhouden of via een duur louche bureau verkregen huurhuis." Fractievoorzitter Daan Sloos, Leefbaar Leiden, beaamt dit: "Er is inderdaad een tekort aan studentenwoningen. Er zijn voor studenten te weinig woonmogelijkheden en alleen voor hen wordt nieuw gebouwd. Echte Leidenaren moet uitwijken naar bijvoorbeeld Katwijk voor een woning."

Taak voor de Universiteit

Sloos ziet meer problemen op de Leidse woningmarkt. Studenten moeten niet bij de gemeente aankloppen als ze geen kamer kunnen vinden. De universiteit moet zorg gaan dragen voor het oplossen van het tekort aan studentenwoningen. "Dan moet je (de student, red.) maar eens naar die rector magnificus of dat bestuur van die universiteit, gaan en zeggen dat ze te lui zijn om kamers te bouwen. In Engeland en Amerika zetten universiteiten heel grote campussen neer voor studenten. En hier in Leiden vragen ze aan de gemeente geld om studentenwoningen te bouwen! De universiteit bouwt toch ook een eigen sportcentrum?"

Vergunning voor verhuurders

Keuning denkt een andere oplossing te hebben gevonden voor de huursituatie: vergunningen. Daarin kan onder andere vastgelegd worden wat voor huurbedrag er gevraagd mag worden. Ook kan de eis gesteld worden dat de woning goed onderhouden is. Indien de bureaus zich niet houden aan deze voorwaarden wordt de vergunning ingetrokken. Het is echter nog de vraag hoe dit systeem vormgegeven gaat worden. Ook is er nog onduidelijkheid over de beoordelingscriteria. Sloos ziet meer in een keurmerk voor verhuurders. Het bezitten van deze waardering toont aan dat de verhuurder zich aan de regels houdt.

Leefbaar Leiden deelt de mening van de ChristenUnie dat lang niet alle verhuurders zich netjes aan de regels houden. "Maar Leefbaar Leiden doet niet aan betutteling en aan onnodige wetgeving. De student betaalt immers zelf wat hij voor een kamer overheeft. Het moet een business blijven voor verhuurders." Voor Sloos is hierbij van belang dat de ondernemer niet probeert de huurder te beroven.

Oplossing

Andere oplossingen van de ChristenUnie voor het huurleed zijn de uitbreiding van het Meldpunt Woonoverlast, mensen met kennis van zaken worden beter bereikbaar, en het oprichten van huurteams(3). Deze teams kunnen door een huurder ingeschakeld worden in het geval dat hij bijvoorbeeld onrechtmatig door de verhuurder uit zijn huis wordt gezet. Het voordeel van deze initiatieven is dat er direct ingegrepen kan worden bij een conflict. De gebruikelijke methode- een procedure bij de huurcommissie- duurt veel te lang bij een bedreigende situatie.

Keuning: "Mijn advies voor studenten die te maken hebben met te hoge huren, bedreiging en intimidatie door de verhuurder? Naar de huurcommissie gaan met al je problemen! En bij bedreiging, ogenblikkelijk de politie inschakelen!"

Geschreven door Michiel van Gruijthuijsen (bron)

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >