Leiden moet Leiden blijven

De Redactie

Leefbaar Leiden is een lokale politieke partij speciaal voor de stad Leiden.

Opgericht in het jaar 2000 In samenwerking met Pim Fortuyn, een bekend politicus

De vorige Leidse colleges van Burgemeester en Wethouders, gesteund door een meerderheid in de Leidse gemeenteraad, kozen voor 'Leiden kennisstad'. Deze keuze was enkel gebaseerd op het feit dat Leiden binnen haar veste de Leidse Universiteit heeft.

Natuurlijk is ook Leefbaar Leiden trots dat we een universiteit hebben, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar Leiden is van herkomst vooral een stad van industrieën. Lakens, dekens, conserven en vele andere ambachtelijke producten werden in onze mooie stad gemaakt en verhandeld. Door de keuze om van Leiden een kennisstad te maken, verandert de stad ten koste van een grote groep Leidenaren.

De bouw van sociale woningbouw binnen Leiden stagneert. Twee voorbeelden zijn het Groennoordhal- terrein, waar dure waterwoningen gebouwd worden en de nog te bouwen studentenwoningen in het pand van de sociale dienst aan de Langebrug. Die flat moet wel vijf verdiepingen hoog gaan worden, volgens de plannen. Beide projecten zijn een gevolg van 'Leiden Kennisstad'. De Leidenaren die afhankelijk zijn van sociale woningbouw, komen hierdoor in de kou te staan, door gebrek aan werk en woningen.

Ook een moskee op de hoek van de Ter Haarkade en de Haagweg verpesten het aangezicht van de stad helemaal. Dat wil Leefbaar Leiden niet! Leiden moet Leiden blijven!

Daan Sloos
Fractievoorzitter Leefbaar Leiden

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >