Betere 'burgerparticipatie' in Leiden

De Redactie

Er zijn verschillende manieren waarop mensen de politieke besluitvorming kunnen beïnvloeden. Door bij verkiezingen te stemmen op een bepaalde partij natuurlijk, of door in te spreken bij een vergadering. Maar behalve deze twee voor de hand liggende zaken gebeurt er nog veel meer. Bij vrijwel elk project, groot of klein, wordt er in elk geval gecommuniceerd met belanghebbenden.
Maar soms gebeurt dat te weinig of te laat, mede omdat er eigenlijk weinig richtlijnen zijn over hoe het precies moet. Een aantal partijen in de gemeenteraad waaronder Leefbaar Leiden hebben een voorstel ingediend om dat te verbeteren. Initiatiefnemers: "Beter luisteren naar en communiceren met de bewoners en andere belanghebbenden in onze stad is echt nodig. Het is de kern van de lokale democratie."

Inspiratie uit Utrecht In Utrecht zijn er wél duidelijke richtlijnen voor 'participatie'. Daar wordt participatie onderscheiden in verschillende niveaus, van alleen maar informeren tot en met meebeslissen. Daar tussenin zitten nog raadplegen, adviseren en coproduceren. Ook wordt aangegeven wanneer welke vorm van participatie moet worden toegepast. Dit alles is terug te vinden op een voor iedereen toegankelijke website, www.participedia.nl. Zo weet het college wanneer welke vorm van participatie nodig is, en kunnen burgers en belanghebbenden maar ook de raad dat controleren. Het is bovendien voor alle betrokkenen duidelijk in hoeverre hun inbreng de besluitvorming ook echt kan beïnvloeden.

Wat vooraf ging Tegelijk met het aantreden van het nieuwe college is in 2010 het Bestuursakkoord "Samen Leiden" getekend door alle in de raad vertegenwoordigde partijen. Daarin is het volgende opgenomen:

"de besluitvorming in college en raad moet op een zodanige manier ingericht worden dat organisaties van burgers vanaf de oorsprong invloed kunnen hebben op de planvorming van de gemeente"

Daarop werd een werkgroep ingesteld om deze wens verder vorm te geven. Helaas bleek gaandeweg dat de verschillende politieke partijen toch zó verschillend zijn dat ze het hier niet allemaal over eens konden worden. Daarop zijn D66, PvdA, GL, SP en LL verder gegaan om samen een eigen voorstel te maken. Het voorstel dat onder leiding van D66 tot stand is gekomen, is besproken met zo veel mogelijk wijk- en buurtverenigingen. Op de participatieladder viel deze bijeenkomst in de categorie 'advies'.

Hoe het verder gaat Al het advies is vervolgens in het initiatiefvoorstel verwerkt, en werd donderdag 19 mei 2011 ingediend tijdens de raadsvergadering. Als de raad het voorstel aanneemt moet het college naar Utrechts model een nieuwe participatie-verordening maken. Als die verordening door de raad goedgekeurd wordt, moet er vanaf dan bij elk raadsvoorstel verteld worden op welke manier er participatie plaats gaat vinden of plaats heeft gevonden en wat daarvan de uitkomst is.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >