Leefbaar Leiden helpt Stichting Vrijplaats i.o. aan ruimte

De Redactie

Leefbaar Leiden heeft samen CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdD en de SLO voor een raadsmeerderheid gezorgd, die vindt dat het Vrouwenkerkhof als lokatie beter is dan de panden aan de Marktsteeg en de Lammermarkt. Het college gaf hieraan de voorkeur. Die ene stem van Duo raadslid Bram Pater was net genoeg deze meerderheid te verkrijgen. De Stichting Vrijplaats i.o. moet nu met het college overeenstemming zien te bereiken over de aankoop en de renovatie van de panden aan het Vrouwenkerkhof en de achterliggende Dolhuissteeg. Dat moet van de raad wel tegen een marktconforme prijs. Die is door de gemeente getaxeerd op 541.000 euro. Als de vrijplaats dat niet kan betalen is de raad bereid om een tegemoetkoming in de kosten te verlenen. Als de panden onder de Monumentenwet gaat vallen zou het mogelijk moeten zijn, aldus woordvoerder Marco van de Vrijplaats.

"De Fabel van de Illegaal", die hun tijdelijke ruimte wederom moet verlaten, zullen zelf naar een tijdelijke ruimte moeten zoeken.

Zie ook Sleutelstad

Bram Pater in gesprek met Marco van de Stichting Vrijplaats i.o.

Leden van de Vrijplaats luisteren met vol spanning de resultaten af.

(Foto's: Frans Lardee)

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >