Leert uw kind wel op de Leidse scholen?

De Redactie

Wij zijn in dit land met z'n allen knettergek geworden. Iedereen weet wat voor een grote bende het is op de middelbare scholen en in het voortgezet onderwijs. Managers die hun zakken vullen; van het rijk ontvangen deze managers zakken met geld (ons belastinggeld) die zij mogen uitgeven. U mag raden waaraan. Niet aan goed onderwijs in elk geval. Stagiaires, onderwijsassistenten die lessen moeten over nemen, klassen die uitpuilen, vakken die niet gegeven worden terwijl die wel op het rooster staan en lessen die uitvallen. Leerlingen willen gewoon les. Om maar niet te spreken over het niveau van onze jeugd. Dit is een gevolg van de decentralisatie die door de overheid zo gekoes-terd werd/wordt. Hierdoor is de macht van schoolbesturen zo enorm toegenomen dat het op sommige scholen dictatoriale vormen aanneemt. Neem bijvoorbeeld het Da Vinci College: op het Da Vinci College Lammenschanspark richting Zorg en Welzijn is wiskunde afgeschaft. De reden die de ves-tigingsdirectrice geeft; het is te moeilijk voor onze leerlingen. Tekenen en gymnastiek zijn examenvakken op deze school. Ouders klagen maar ja wie luistert er naar hen. Vakdocenten klagen niet, want als de docent niet doet wat de directie beslist, dan zorgt zij wel dat de docent ontslag neemt. Dat is natuurlijk ook erg gemakkelijk met al die docenten/stagiaires met jaarcontracten.

Op deze school loopt driekwart van de docenten ongemotiveerd rond. Het ziektepercentage is nooit zo hoog geweest. Zielig voor al de leerlingen die momenteel op deze school zitten. Het hele brede-scholenconcept is een groot fiasco. In de VS heeft het al gefaald. In de rest van Nederland komen ze ervan terug, maar onze wethouder mevrouw Van den Berg (PvdA) houdt krampachtig vast aan haar waanideeën, de zorg heeft ze geveild met de zogeheten zorgveiling. Het voortgezet onderwijs moest verzelfstandigen. Gevolg: één grote bende in het openbaar voortgezet onderwijs. (Da Vinci Colleges) Ik verwijs naar het artikel begin van dit jaar, ook in deze krant, waarover raadslid Daan Sloos (Leefbaar Leiden) terecht raadsvragen had gesteld. De wethouder pareerde met een reactie van de toenmalige Centrale directie dhr. De Zoete. Een vos die de passie preekt, boer pas op je ganzen.

Ik blijf het jammer vinden dat ambtenaren en politici niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun falen. Wat een grote fabriek wordt er gebouwd aan de Lammenschansweg. Hierin moet het ROC zich samen met het Da Vinci College gaan huisvesten, met zo'n 3500 leerlingen. Zegt u het zelf maar als u uw kind van 12/13 jaar (brugklasser) naar zo'n onderwijsfabriek moet sturen om te 'leren'. Dan weet ik waar ik mijn kind niet naar toe moet sturen.

Ik hoop dat onze nieuwe wethouder dhr. De Wit meer verstand heeft van onderwijs dan z'n voorgangster en in elk geval deze gekte terug kan en mag draaien. Niemand wil zo'n onderwijsfabriek in het onderwijs. Alleen mevrouw Van den Berg weet wat het beste is voor uw kind. Ik vraag me af of zij zelf (klein) kinderen heeft. Indien wel; zou u uw (klein) kind naar zo'n onderwijsfabriek sturen mevrouw Van de Berg?

In elke wijk hoort een school! Zeer jonge kinderen moeten in een vertrouwde omgeving kunnen spelen en leren. Daar waar ook hun vriendjes op school zitten. Deze vriendjes zijn meestal (zeker in het begin) buurtgenoten. Ik moet er niet aan denken dat er straks duizend jonge kinderen op één school moeten leren en spelen. Leidenaren, kom op voor uw kinderen. De brede-schoolgekte moet gestopt worden.

Anand Soekhoe,
Leiden.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >