Beëdiging Bram Pater

De Redactie

Op dinsdag 29 juni legde Bram Pater de eed af tegenover de Leidse Burgemeester Henri Lenferink om in de functie van Duo Raadslid benoemd te worden.

Bram Pater werd daarna gekozen in de commissie Ruimte en Regio van de gemeente Leiden.

De fractie van Leefbaar Leiden prijst zich gelukkig met de komst van Bram Pater in de gemeenteraad.

Fractie voorzitter Daan Sloos spreekt over een kundige serieuze en betrokken collega die veel voor de partij en dus ook voor de stad kan gaan betekenen. Bram heeft in zijn eerdere functies in de wijkverenigingen al veel laten zien van zijn talenten.

Bram Pater is een terriër die wat hij vast heeft niet gauw meer loslaat totdat er een oplossing is zegt Daan Sloos. Men kan beter rekening houden met Bram, want hij is een echte doorzetter.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >