Leefbaar Leiden werkt niet samen met Verbaan.

De Redactie

Beste mensen, Het lijkt er een beetje op dat het meldpunt wat ik heb geopend, samen met ondernemer Verbaan tot stand zou zijn gekomen. Dat is echter niet zo. Omdat de kwestie betreffende de serre van Luykx aanleiding gaf voor ambtenaren te verklaren dat het allemaal niet zo goed zat met de besluitvorming, was ik van mening dat ik als raadslid moest onderzoeken of er meerdere zaken misschien ook niet goed gegaan zouden zijn. Ondernemer Verbaan meent dat hij door de gemeente geboycot wordt op zijn bouwprojecten. Ik wil daar ook over spreken met de burgemeester. Het meldpunt heeft dus niets te maken met wie dan ook. Elke burger van Leiden die vindt, dat hij benadeeld is geworden door de gemeente, is welkom zijn moeilijkheden aan mij te melden. Ik ga dan bekijken of alles wel goed is verlopen en desnoods kijken we of de nationale ombudsman moet worden ingeschakeld. Op 4 januari heb ik een afspraak met de Burgemeester Lenferink over deze kwestie. Jammer vind ik, dat hij zijn onderzoek beperkt tot alleen de serre van Luykx en niet tot de gehele organisatie, want dan was mijn meldpunt overbodig. Verder werkt het op mij erg demoniserend indien de burgemeester mij ontraadt een onderzoek te doen naar zaken. Ik ben als volksvertegenwoordiger er aan gehouden het college te controleren. Daar kan niemand mij van tegenhouden. Hopende dat het voor u duidelijk is. Vele groeten en prettige feestdagen. Daan Sloos Fractievoorzitter Leefbaar Leiden

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >