Lekker Leids

Daan Sloos

Na de tweede wereldoorlog kreeg het Leidse dialect een aparte status in Leiden. Men werd als ordinair bestempeld en konden toch maar beter algemeen beschaafd Nederlands leren spreken. Dan hoorde je er pas echt bij in het bekakte Leiden en zou dat onbeschaafde Leids wel gauw tot het verleden behoren. Nu, in 2013, is er veel veranderd in Leiden. Het Leids hoor je niet zoveel meer. Andere dialecten wel, die echt heel anders klinken dan het oude Leids of zelf het beschaafde Nederlands. Leefbaar Leiden hoopt dat het oude Leids weer een beetje terug keert. Het Leids van vroeger, van ome Co en tante Janny, van het recht voor z'n raap en ook het harde ploeteren om wat van de stad te maken. Met dat Leids verlies je de band niet met elkaar in de samenleving. Vroeger zorgde je voor je oude buurvrouw die nooit meer buiten kwam en hulp nodig had. Aan voedselbank deed men niet, we zorgden met z'n allen in de straat dat we eten en drinken hadden en kookten voor elkaar. Dat moet weer terug komen. Elkaar weer leren kennen, samen lekker Leids praten. Leiden moet Leiden blijven. Dat wil Leefbaar Leiden.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >