Column

Daan Sloos

De Leidse ondernemers en de Leidse burgers zijn door de komst van de euro in zwaar weer gekomen.
Leefbaar Leiden is tegen de euro en zou zo gauw mogelijk de gulden weer zien ingevoerd worden.

Door de onbezonnen ideologische gedreven invoering van de euromuntunie begin deze eeuw, zitten we anno 2013 samen met andere eurolanden in de eurocrisis. Deze euro heeft ons geen welvaart gebracht zoals beloofd, maar een ernstige economische crisis waar de Leidse burgers en ondernemers ook de dupe van zijn. Het vertrouwen van de burger in de economie is ernstig geschaad. Hoe eerder we de crisis bestrijden door b.v het weer invoeren van de gulden en het herstellen van het vertrouwen, hoe eerder we weer uit het economische dal kunnen klimmen. Ook de Leidse burgers en ondernemers zullen daarvan profiteren

Met dank aan Ir Ton Alblas.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >